🇺🇸
|
|

Vad är utbrändhetssyndrom?

Vad är utbrändhetssyndrom?
Författare:
Malin Andersson
30 maj 2024
DELA MED SIG: facebook cw1 facebook cw1 facebook cw1

Utbrändhetssyndrom är ett psykologiskt tillstånd som uppstår till följd av extrem stress, vanligtvis på grund av en tung och kontinuerlig arbetsbelastning. 

 

Termen "Burnout" kommer från engelska och betyder "brinna ut", vilket symboliserar den fullständiga fysiska och mentala utmattning som individer i högt krävande arbetsmiljöer upplever. Denna nivå av utmattning hindrar betydligt en persons förmåga att utföra vardagliga uppgifter, inklusive arbetsansvar. Därför ses utbrändhet som ett komplext svar på situationer med långvarig eller kronisk arbetsrelaterad stress.

 

9 tecken på att du kan lida av utbrändhet

 

1. Upplever svårigheter att utföra begärda uppgifter

2. Känner överdriven press från chefer

3. Har en överdriven arbetsbelastning

4. Stöter på en dålig social miljö bland kollegor och chefer

5. Lider av psykiskt och fysiskt våld på arbetsplatsen

6. Missar regelbundet arbete

7. Kommer konsekvent sent till jobbet

8. Lämnar regelbundet jobbet tidigt

9. Saknar motivation att gå till jobbet

 

Vad är orsakerna till utbrändhet?

 

Ursprunget till utbrändhet är relaterat till stresskällor som är inneboende i professionell verksamhet, organisatoriska faktorer och personliga faktorer. Faktorer som ökad konkurrenskraft i arbetsmiljöer, olämpliga påfrestningar som kan inkludera obalanser i de roller som utförs, uppgiftsöverbelastning eller plötsliga förändringar i arbetstiderna, förutom en intensiv arbetsrutin full av risker, är betydande bidragsgivare till utvecklingen av detta syndrom.

 

Dessutom kan ett negativt organisatoriskt klimat, präglat av problematiska relationer mellan kollegor och överordnade, samt personliga frågor, förvärra risken för utbrändhet. Därför är det att upprätthålla en hälsosam balans mellan professionella och personliga sfärer en nyckelfaktor för att förebygga utbrändhet. Detta understryker vikten av strategier för stresshantering och en organisationskultur som främjar anställdas välbefinnande.

 

11 vanligaste symtomen på utbrändhet

 

1. Konstant känsla av trötthet

2. Förändringar i aptiten

3. Demotivation och apati

4. Förändringar i sömnmönster

5. Immunsystemets bräcklighet

6. Huvudvärk, ländryggssmärta och muskelsmärta

7. Känslor av värdelöshet

8. Känsla av misslyckande

9. Social isolering

10. Låg produktivitet

11. Minskad känsla av yrkesmässig tillfredsställelse

 

Behandling av utbrändhet på CW1

 

I fall av utbrändhet är behandlingen mångfacetterad och kräver ett integrerat tillvägagångssätt som beaktar både arbetsförhållanden och individens emotionella behov. I de allvarligaste situationerna kan det vara nödvändigt att tillfälligt lämna arbetsplatsen, en process som kallas psykologisk ledighet eller sjukledighet av psykiska hälsoskäl. Denna period av separation gör det möjligt för individen att distansera sig från stresskällor och ägna nödvändig tid åt att återfå sin emotionella balans.

 

Vårt terapeutiska program för behandling av utbrändhet
 

Vår process innebär att vår läkare och psykolog hjälper anställda när de upplever utbrändhet. Vårt terapeutiska program för behandling av utbrändhet är strukturerat i flera steg för att säkerställa en helhetssyn och personlig vård:

 

1. Initial bedömning och diagnos

Initial konsultation: En detaljerad historia för att förstå din personliga och professionella historia och specifika symtom.
Standardiserade frågeformulär: Vi använder bedömningsverktyg för att identifiera och mäta svårighetsgraden av utbrändhet.

 

 2. Psykoedukation

Klargörande information: Vi ger tydlig information om vad utbrändhet är, dess orsaker, symtom och effekter.
Självvårdsstrategier: Vi ger vägledning om vikten av tillräcklig sömn, en balanserad kost och fysisk motion. 

 

3. Mindfulness och avslappningstekniker

Mindfulnessmeditation: Vi lär ut tekniker för att förbli fokuserade på nuet och minska reaktiviteten mot stress.
Avslappningsövningar: Vi inkluderar andningsövningar, progressiv muskelavslappning och guidad visualisering.

 

4. Intervention i arbetsmiljön

Miljöanalys: Vi utvärderar stressfaktorer på din arbetsplats och hjälper till att utveckla strategier för att mildra dem.
Assertiv kommunikation: Vi tränar effektiva och assertiva kommunikationstekniker för att förbättra dina arbetsrelationer och begäran om hantering.
 

5. Ombedömning och övervakning

Kontinuerlig övervakning: Vi bedömer regelbundet dina framsteg och justerar interventioner efter behov.
Förebyggande av återfall: Vi utvecklar en underhållsplan för att förebygga återfall och främja långvarig motståndskraft.

 

Vårt mål är att erbjuda en personlig behandling som tar upp alla dimensioner av utbrändhet, hjälper dig att återfå din emotionella balans, förbättra din psykiska hälsa och uppnå ett mer tillfredsställande och balanserat liv. För att få reda på mer om våra tjänster eller boka en konsultation, kontakta oss på care@cw1.com. Vi är här för att hjälpa dig att återupptäcka välbefinnande och lycka i ditt liv.

DELA MED SIG:
cw1

CW1 AB / CW1 Inc is responsible for your data. Cookies are used to analyze traffic & customize content. Please see our cookie policy for more information.