🇺🇸
|
|

8 strategier för att förbättra patientresan inom sjukvården

8 strategier för att förbättra patientresan inom sjukvården
Författare:
Mia Española
3 juni 2024
DELA MED SIG: facebook cw1 facebook cw1 facebook cw1

Patientresan är en komplex process som innefattar otaliga interaktioner mellan patienter, deras familjer och vårdgivare. Dessa interaktioner sker vid olika stadier och beröringspunkter genom hela vårdupplevelsen. 

 

Den första beröringspunkten i patientresan innebär ofta att hitta en lämplig vårdgivare. Detta kan vara en allmänläkare, en specialist eller en vårdinrättning som ett sjukhus eller en klinik. Patienter och deras familjer kan använda en mängd olika resurser för att hitta vårdgivare, inklusive sökmotorer på nätet, vårdkataloger och rekommendationer från vänner, familj eller andra vårdprofessionella.

 

När en vårdgivare har identifierats är nästa steg i patientresan att vanligtvis boka en tid. Detta kan innebära att navigera i vårdgivarens bokningssystem, som kan vara online eller via telefon, och hitta en lämplig tid för besöket. Denna process kan vara komplex och tidskrävande, särskilt för patienter med flera vårdbehov eller de som koordinerar vård mellan flera vårdgivare.

 

Nästa beröringspunkt i patientresan är själva mottagandet av vård. Detta kan innebära en mängd olika interaktioner, inklusive konsultationer med vårdpersonal, diagnostiska tester, behandlingar och uppföljningsbesök. Kvaliteten på dessa interaktioner kan ha en betydande inverkan på patientens övergripande vårdupplevelse. Slutligen avslutas ofta patientresan med processen att betala för de vårdtjänster som mottagits. Detta kan innebära att navigera i komplexa faktureringssystem, hantera försäkringsbolag och hantera självkostnader. För många patienter kan detta vara en av de mest stressande aspekterna av vårdupplevelsen.

 

Vårdgivare använder en process som kallas patientresekartläggning för att planera och optimera dessa interaktioner. Detta innebär att skapa en visuell representation av patientresan, identifiera nyckelberöringspunkter och interaktioner och leta efter möjligheter att förbättra patientens upplevelse. Genom att förstå patientresan i detalj kan vårdgivare säkerställa att varje interaktion tillför värde och bidrar till en framgångsrik vårdupplevelse för patienten. Detta förbättrar inte bara patientnöjdheten utan också effektiviteten och effektiviteten i hela vårdsystemet.

 

Att förstå patientresan

 

Patientresan omfattar hela hälso- och sjukvårdsupplevelsen ur patientens perspektiv. Den börjar när en individ märker ett hälsoproblem eller behöver medicinsk vård, vilket kan bero på nya symtom, en rutinkontroll eller förebyggande vård. Nästa steg innebär att kontakta en vårdgivare, till exempel en husläkare, en specialist eller en medicinsk anläggning. Denna första kontakt är avgörande eftersom den påverkar patientens framtida interaktioner och den övergripande kvaliteten på den vård de kommer att få.

 

Resan sträcker sig utöver diagnos och behandling, och omfattar återhämtningsperioden och eventuella ytterligare steg inom hälso- och sjukvårdssystemet. Detta kan innebära uppföljningsbesök, rehabiliteringstjänster eller långtidsvård för kroniska tillstånd. Det kan också innebära att konsultera en annan specialist eller övergå till en annan vårdinrättning. Under denna resa formar patientens behov och upplevelser deras uppfattning om hälso- och sjukvårdssystemet, vilket påverkar deras tillfredsställelse, förtroende för deras vårdgivare och övergripande hälsoutfall.

 

Betydelsen av en optimal patientresa

 

Att optimera patientresan är avgörande av flera skäl:

 

1. Att attrahera hälso- och sjukvårdskonsumenter: Patientresan är en avgörande faktor för att bestämma vilken vårdinrättning de väljer. Denna resa inkluderar allt från de första symtomen eller bekymmer en patient har, till den forskning de gör för att förstå sitt tillstånd, och slutligen att välja en vårdgivare. Numera är patienter mycket involverade i sina hälso- och sjukvårdsbeslut. De är inte bara patienter, utan också hälso- och sjukvårdskonsumenter som aktivt forskar om sina tillstånd, lär sig om sina behandlingsalternativ och utvärderar vårdgivares rykte. En vårdgivares rykte är mycket viktigt i en patients beslutsprocess. Nyligen genomförda studier visar att 87% av hälso- och sjukvårdskonsumenterna säger att en vårdgivares rykte starkt påverkar deras val.

 

2. Förbättra patientvården: Inom hälso- och sjukvården är det avgörande att tillgodose varje patients unika behov. Att göra detta förbättrar inte bara patientengagemanget utan bygger också lojalitet mot vårdgivaren. Varje patient har sina egna hälsobekymmer, livsstilsvanor och komfortnivåer med medicinska procedurer. Genom att erkänna dessa skillnader och anpassa vårdplaner till varje individ kan vårdgivare i stor utsträckning förbättra patientens upplevelse. Detta personliga tillvägagångssätt leder till bättre hälsoutfall, högre patienttillfredsställelse och starkare relationer mellan patienter och vårdgivare.

 

Att skapa patientpersoner är ett strategiskt sätt att uppnå personlig vård. Patientpersoner är fiktiva profiler som representerar olika patienttyper baserat på gemensamma egenskaper och hälsobeteenden. Dessa personer hjälper vårdgivare att förstå de specifika behoven, preferenserna och hälsomålen för olika patientgrupper. Genom att interagera med patienter på sätt som matchar deras personer kan vårdgivare kommunicera mer effektivt och få bättre samarbete från patienter.

 

3. Att uppnå bättre patientresultat: Att uppnå bättre patientresultat beror på att man tillhandahåller en högkvalitativ patientupplevelse. Detta innebär inte bara bra medicinsk behandling utan också positiva interaktioner mellan läkare och patienter. När dessa interaktioner är bättre är patienter mer benägna att följa sina behandlingsplaner, vilket förbättrar deras hälsa. Tydlig kommunikation från läkare om diagnoser, behandlingsalternativ och förväntade resultat är avgörande, liksom att se till att patienter känner sig hörda och förstådda.

 

Dessutom förväntar sig nästan hälften av hälso- och sjukvårdskonsumenterna personlig kommunikation, inklusive skräddarsydda hälsoråd och effektiv hantering av deras data. Med digitala hälsoregister som blir allt vanligare, förväntar sig patienterna att deras information hanteras säkert och effektivt, vilket gör deras hälso- och sjukvårdsupplevelse smidigare. Därför leder kombinationen av förbättrade läkare-patientinteraktioner med effektiv datahantering till personlig kommunikation och i slutändan bättre patientresultat.

 

4. Minska hälso- och sjukvårdskostnaderna: Att minska hälso- och sjukvårdskostnaderna är ett stort mål inom medicinvärlden, och att göra patientens resa smidigare är nyckeln till detta. En smidig resa för patienten gör inte bara deras upplevelse bättre utan minskar också tiden och pengarna som spenderas på att diagnostisera dem. Detta görs genom att hoppa över tester som inte behövs, vilket kan spara patienterna från extra kostnader och stress. Dessutom kan en smidig patientresa minska den tid patienterna tillbringar på sjukhuset. Genom att göra behandlingsplaner bättre och göra vårdprocesserna mer effektiva kan patienterna lämna sjukhuset snabbare. Detta gör inte bara patienterna mer bekväma och hjälper dem att återhämta sig snabbare, men det minskar också kostnaderna som kommer med att stanna på sjukhuset under lång tid.

 

5. Förbättra patient-praktikantinteraktioner: Anläggningar som prioriterar patientvård ser alltid till att de har tillräckligt med personal, en faktor som är avgörande för att upprätthålla patientsäkerheten och hantera risker inom hälso- och sjukvården. Tillräcklig bemanning säkerställer att varje patient får snabb och noggrann vård, vilket minskar sannolikheten för fel eller förbiseenden som kan äventyra patientsäkerheten. Dessutom betonar dessa anläggningar transparens och ekonomisk hållbarhet i sina bemanningspraxis. Detta innebär att de är uppriktiga om sina personalantal och bemanningsplaner, och säkerställer att dessa praxis är ekonomiskt hållbara på lång sikt. Sådan transparens kan skapa förtroende hos patienter och deras familjer, vilket förbättrar deras övergripande hälso- och sjukvårdsupplevelse. Dessutom säkerställer hållbara bemanningspraxis att anläggningen kan fortsätta att tillhandahålla högkvalitativ vård utan att behöva ta till kostnadsbesparande åtgärder.

 

6. Säkerställa säker bemanning: Anläggningar som fokuserar på detta har alltid tillräckligt med personal, vilket är mycket viktigt för att hålla patienterna säkra och hantera risker inom hälso- och sjukvården. Att ha tillräckligt med personal innebär att varje patient får vård som är i tid och noggrann, vilket minskar risken för misstag eller saker som missas som kan äventyra patientsäkerheten. Dessutom fokuserar dessa platser på att vara öppna och ekonomiskt hållbara i sina bemanningspraxis. Detta innebär att de är öppna om hur många personalmedlemmar de har och deras planer för bemanning, och de ser till att dessa praxis kan betalas på lång sikt. Att vara öppen på detta sätt kan bygga förtroende hos patienter och deras familjer, vilket gör deras övergripande upplevelse med hälso- och sjukvården bättre. Dessutom säkerställer hållbara bemanningspraxis att platsen kan fortsätta att ge högkvalitativ vård utan att behöva skära hörn på grund av pengar.
 

7. Förbättra anläggningens rykte: När patienter har en positiv upplevelse är de mer benägna att rekommendera anläggningen till andra och lämna positiva recensioner online. Dessa rekommendationer och recensioner kan påverka potentiella patienters beslut avsevärt, vilket lockar fler individer till anläggningen. En exceptionell patientresa, som omfattar effektiva vårdprocesser, tydlig kommunikation och en bekväm miljö, spelar en avgörande roll för att säkerställa patientnöjdhet. Höga nöjdhetssiffror återspeglar inte bara kvaliteten på den vård som ges utan förbättrar också anläggningens offentliga relationer. Effektiva offentliga relationer stärker ytterligare anläggningens rykte, vilket gör den till ett föredraget val för sjukvård.

 

8. Integrera avancerade teknologier: Nya teknologier revolutionerar sjukvården och förändrar sättet patienter får vård. Till exempel gör telemedicin det möjligt för läkare att konsultera patienter utan att de behöver lämna sina hem, vilket förenklar tillgången till medicinsk hjälp. Elektroniska hälsoregister (EHRs) fungerar som ett digitalt arkiv över en patients hälsouppgifter, vilket hjälper läkare att fatta informerade beslut baserat på patientens tidigare medicinska erfarenheter. Patientportaler är interaktiva webbplatser som låter patienter se sin personliga hälsoinformation, boka tider, fylla på recept och kommunicera med sina läkare. Dessa teknologier förbättrar tillsammans patientens upplevelse, vilket gör den mer strömlinjeformad och effektiv. De hjälper inte bara patienter att må bättre och förbättra sin hälsa, utan kan också bidra till att minska sjukvårdskostnaderna.

 

Vanliga patientproblem

 

Patienter utvärderar potentiella problem och söker anläggningar som tillgodoser deras behov. NRC Market Insights identifierar flera patientproblem:

 

1. Tillförlitliga rekommendationer: 62% av sjukvårdskonsumenterna säger att de värdesätter dessa rekommendationer. Detta innebär att mer än hälften av de människor som använder sjukvårdstjänster tycker att det är viktigt att få råd de kan lita på. De kan söka detta råd från läkare, andra sjukvårdspersonal, eller till och med vänner och familj som har haft liknande hälsoproblem.

 

2. Kostnad: 72% av sjukvårdskonsumenterna säger att kostnaden är viktig för dem. Detta innebär att nästan tre fjärdedelar av de människor som använder sjukvårdstjänster är medvetna om hur mycket de måste betala. De kan överväga kostnaden för läkarbesök, medicin, ingrepp eller sjukförsäkringspremier.

 

3. Försäkringstäckning: 88% av sjukvårdskonsumenterna säger att försäkringstäckning är viktig för dem. Detta innebär att nästan nio av tio människor tycker att det är avgörande att ha sina sjukvårdskostnader täckta av försäkring. De kan fundera på om deras försäkring täcker läkarbesök, medicin, operationer eller andra sjukvårdstjänster.

 

4. Bekvämlighet: 77% av sjukvårdskonsumenterna säger att bekvämlighet är viktigt för dem. Detta innebär att över tre fjärdedelar av de människor som använder sjukvårdstjänster värdesätter enkelheten och tillgängligheten hos dessa tjänster. De kan överväga faktorer som sjukvårdsanläggningens läge, tillgängligheten av tider, väntetiden eller enkelheten att få recept.

 

5. Positiv tidigare erfarenhet: 0% av sjukvårdskonsumenterna säger att det är viktigt för dem att ha en positiv tidigare erfarenhet. Detta innebär att fyra av fem människor som använder sjukvårdstjänster värdesätter sina tidigare erfarenheter. De kan tänka på sina tidigare interaktioner med sjukvårdspersonal, resultatet av deras behandlingar eller kvaliteten på den vård de fick.

 

Sjukvårdsanläggningar bör visa sin förmåga att lösa eller lindra dessa problem.

 

Hinder för en positiv patientresa


Att analysera patientens resa hjälper vardgivare att förstà patientinteraktioner och förbättra aspekter inom deras kontroll. Nagra hinder inkluderar:
 

1. Patientens angest över äterhämtning
2. Brist pa patientutbildning om hälso-och sjukvärdssystemet eller hälsoproblem
3. Begänsad patientkontroll över virdalternativ pà grund av brist pá EHR och  interoperabilitet mellan anläggningar
4. Tekniska luckor eller outbildad personal
5. Budgetprioriteringar som minskar patientnöjdheten
6. Ineffektiv sjuksköterskekommunikation och patientöverlämning
7. Undermäliga in- och utskrivningsprocesser
8. Underbemannade skift och franvarande anställda
9. Överarbetade sjuksköterskor som upplever utbrändhet


Värdgivare kan hantera dessa problem genom att först patientens perspektiv och skapa en omfattande karta över hälso-och sjukvärdsresan.

 

Uppmuntra till positiva online-recensioner


Att uppmuntra nöjda patienter att lämna positiva online-recensioner är en fördelaktig strategi. Recensioner paverkar i stor utsträckning den niv av förtroende människor har för en värdinättning och formar dess rykte. När patienter har en positiv upplevelse kan delning av detta genom recensioner stärka andras förtroende för att välja samma anläggning. Dessa recensioner fungerar som värdefulla insikter i kvaliteten pả den vard som tillhandahalls pả anläggningen.


Kartläggning av patientresan


Kartläggning av patientresan innebär att skapa en visuell representation av patientens upplevelse inom en värdinättning. Detta hjälper intressenter att förstà hela patientupplevelsen och är nyckeln till att förbättra patientresan. Informationen som samlas in används för att:


• Förbättra rutiner pà vardinrättningar
• Hantera svaga punkter
• Presentera hälso- och sjukvärd som en konsumentresa
 

Marknadsundersökning av patientresor främjar kommunikation mellan värdgivare, yrkesverksamma och patienter, i linje med högre förväntningar pa hälso- och sjukvardskonsumenter.

 

8 strategier för en bättre patientresa


Värdinättningar kan implementera dessa strategier för att förbättra patientresan:


1. Identifiera nyckelintressenter


CW1 fokuserar pả att förbättra patientnöjdheten genom att först att patientresan involverar patienten, deras familj och vardpersonal. At erkänna dessa intressenters inverkan leder till mer effektiva resstrategier.


2. Implementera eller förbättra kartläggning av patientresan


Att anända online-mallar eller samarbeta med yrkesverksamma kan hjälpa till att kartlägga patientresan pà specifika anläggningar. En karta över patientresan kan inkludera:


Steg i patientresan (kontaktpunkter)
Forväntade atgärder
Patientupplevelse
Smärtpunkter och bekymmer
Potentiella lösningar


3. Personifiera patientupplevelser

 

Personalisering inom hälso- och sjukvarden ger patienterna kontroll över sin vird. Detta kan inkludera:


Föredragna kommunikationsmetoder, utbildningsinformation och paminnelser om möten
Att involvera patienter i medicinska beslut
Att lata patienter välja sin vardplats
Att beakta patientbudgetar när vardalternativ erbjuds
Att tillhandahälla utskrivningsinstruktioner


4. Säkerställ tillräcklig bemanning


Endast 58% av patienterna kände att det fanns tillräckligt med sjuksköterskor i jänst. Förtroendet för personalen äterspeglar bemanningsniverna. Hälso- och sjukvardsorganisationer bör säkerställa:


Efterlevnad av säkra bemanningsniväer
Fullt kvalificerad personal för varje skift
Organiserad och planerad schemaläggning
Sjuksköterskebemanning som stöder kortare vistelser och minskade äterinläggningar
 

5. Förbättra kommunikationskanalerna


Effektiv kommunikation mellan vardgivare och patienter är avgörande. Detta innebär att läkare och andra hälso- och sjukvardsprofessionella haller patienterna informerade om deras hälsotillständ, behandlingsplaner och eventuella förändringar i deras värd. Olika metoder, som telefonsamtal, textmeddelanden och säkra patientportaler, kan användas för detta ändamal. Detta tillvägagangssätt haller inte bara patienterna informerade om deras hälsostatus utan säkerställer ocks att de förblir engagerade i sin vardprocess.

 

6. Effektivisera administrativa processer


Avancerad programvara för hälso- och sjukvardsadministration är ett kraftfullt verktyg som kan göra hälso- och sjukvärdstjänster mer effektiva och anändarvänliga. Det fungerar genom att automatisera olika uppgifter som att schemalägga möten, hantera fakturering och hantera försäkringskrav. Det innebär att istället för att patienter och personal manuellt maste organisera möten eller reda ut faktureringsdetaljer kan programvaran göra det snabbt och korrekt. Som ett resultat upplever patienterna kortare väntetider och mindre pappersarbete, vilket gör deras hälso- och sjukvärdsresa smidigare. Pà samma sätt kan hälso- och sjukvärdspersonal fokusera mer pa patientvrd snarare än administrativa uppgifter, vilket leder till ett mer effektivt hälso- och sjukvärdssystem överlag.


7. Samla in och agera pà feedback


Regelbunden insamling och analys av patientfeedback är en avgörande praxis inom hälso- och sjukvarden. Det innebär att man anänder metoder som enkäter, förslagslädor och digitala verktyg för att samla in asikter direkt fràn patienterna. Denna feedback kan avslöja omäden där hälso- och sjukvärdstjänsten kan behöva förbättras. Till exempel kan patienter föreslå förändringar i schemaläggning av möten, personalens beteende eller klinikens miljö. När värdgivare vidtar tgärder baserat pa denna feedback visar det deras engagemang för att fokusera pà patientens behov och kontinuerligt förbättra sin tjänst.

 

8. Investera i personalutbildning och utveckling


Kontinuerligt lärande och kompetensutveckling för hälso- och sjukvardsprofessionella är avgörande. Det hjälper dem att halla sig updaterade med de senaste medicinska genombrotten och effektiva behandlingsmetoder. Detta höjer inte bara standarden för den värd de tillhandahaller utan lyfter ocks deras moral och motivation. Det förhindrar dem fran att känna sig överväldigade eller utbrända fràn sina krävande roller. Som ett resultat far patienterna bättre värd och har en mer positiv upplevelse under sin hälso- och sjukvardsresa.


Att boka ett möte med CW kan vara ett bra steg framät. Genom att samarbeta med CW kan du utforska sätt att ytterligare forbattra patientresan, vilket gör den mer effektiv och trevlig for alla inblandade.

DELA MED SIG:
cw1

CW1 AB / CW1 Inc is responsible for your data. Cookies are used to analyze traffic & customize content. Please see our cookie policy for more information.