🇺🇸
|
|

Brännon eller Utbrändhet - Den Verkliga Kostnaden av Stress

Brännon eller Utbrändhet - Den Verkliga Kostnaden av Stress
Författare:
Mia Española
3 juni 2024
DELA MED SIG: facebook cw1 facebook cw1 facebook cw1

Det handlar inte bara om att undvika utbrändhet, utan också om att identifiera och hantera ‘burnon’ innan det leder till allvarliga komplikationer.

 

Många individer ständigt upptagna och passionerade för sina jobb. De har alltid sina telefoner till hands, redo att arbeta vid varje given tidpunkt. De finner glädje i sitt arbete, även när de står inför en mängd uppgifter. Men att vara ständigt upptagen kan leda till komplikationer. Den obevekliga stressen, förvärrad av otillräckliga pauser, kan resultera i hälsoproblem. Detta fenomen kallas nu för ‘burnon’. Det är en dold kostnad för ständig uppkoppling och engagemang i arbetet. Ofta känner vi inte igen det förrän det manifesterar sig som fysiska eller psykiska hälsoproblem. Detta tjänar som en påminnelse om att vi behöver prioritera självvård och sträva efter balans i våra hektiska liv. 

 

Förståelse för Burnon och Burnout

 

Termen “burnon” introducerades av psykologerna Timo Schiele och Bert te Wildt från en psykosomatisk klinik nära München. Denna klinik behandlar patienter med utbrändhetssyndrom. Utbrändhet innebär utmattning, minskad prestation och cynism, vilket leder till mental distansering från arbetet. Burnon, å andra sidan, är annorlunda. Som Timo Schiele förklarar, “Människor med burnon är överdrivet entusiastiska över sitt arbete, nästan till gränsen till hyperaktivitet. Detta ledde oss till att definiera Burnon-syndromet.”

 

Effekten av Burnon

 

“Burnon” är en term som sammanfogar “burnout” och “passion”. Det karaktäriserar en situation där individer är djupt passionerade för sitt arbete, men upplever betydande stress och spänning på grund av det snabba tempot och den höga pressen. Detta kan påverka både deras fysiska och mentala hälsa, samt deras övergripande livskvalitet.

 

Fysisk påverkan: De fysiska symptomen på burnon fungerar ofta som de initiala indikatorerna. Individer kan uppleva återkommande nack- och ryggsmärtor på grund av ihållande spänning och dålig hållning från långa timmar vid skrivbordet. Huvudvärk kan bli en frekvent förekomst på grund av den pågående mentala påfrestningen. Vissa individer kan också utveckla ett tillstånd som kallas bruxism, vilket innebär att de gnisslar tänderna och kan leda till tandproblem över tid.

 

Psykologisk påverkan: Burnon kan också ha allvarliga psykologiska konsekvenser. Den konstanta stressen och pressen kan framkalla känslor av hopplöshet när individer brottas med kraven på sitt arbete. Detta kan gradvis erodera deras känsla av lycka och tillfredsställelse, vilket potentiellt kan leda till kronisk olycka eller till och med depression. Det obevekliga tempot kan också få individer att ifrågasätta syftet och betydelsen av deras arbete, vilket utlöser existentiella kriser och känslor av tomhet.

 

Påverkan på arbetsprestation: Trots att det kommer från en plats av passion och engagemang kan burnon skadligt påverka arbetsprestationen. Den kontinuerliga stressen och spänningen kan minska produktiviteten, kreativiteten och problemlösningsförmågan. De fysiska och psykologiska symptomen kan resultera i ökad sjukfrånvaro och högre personalomsättning.

 

Påverkan på personliga relationer: Burnon kan också belasta personliga relationer. Att vara ständigt uppslukad av arbetet lämnar lite utrymme för familj och vänner, vilket leder till känslor av isolering och ensamhet. Dessutom kan stressen och spänningen göra individer mer irriterade och mindre tålmodiga, vilket resulterar i konflikter och missförstånd.

 

Vanliga orsaker till Burnon

 

Våra hektiska moderna liv fokuserar starkt på professionell framgång och socialt erkännande. Faktorer som intensiv konkurrens, ekonomiska kriser och höga levnadskostnader ökar stressen. Även om det finns mer data om utbrändhet, är burnon också på uppgång. Till exempel rapporterade ett tyskt sjukförsäkringsbolag en 20% ökning av utbrändhetsfallen 2023 jämfört med föregående år, med en av fem arbetare som fruktade att de kanske skulle utveckla syndromet.

 

Här är några vanliga orsaker till burnon:

 

Intensiv konkurrens: I dagens globaliserade värld är konkurrensen hårdare än någonsin. Oavsett om det är på arbetsplatsen eller i sociala kretsar kan pressen att överträffa andra leda till överdriven stress och så småningom burnon.

 

Ekonomiska kriser: Ekonomiska nedgångar och finansiell instabilitet kan skapa en känsla av osäkerhet och rädsla. Detta kan leda till längre arbetstider och behovet av att ta på sig ytterligare ansvar, vilket kan bidra till burnon.

 

Höga levnadskostnader: Levnadskostnaderna i många städer runt om i världen har stadigt ökat. Denna ekonomiska press kan leda till burnon eftersom individer arbetar hårdare och längre för att upprätthålla sin levnadsstandard.

 

Obalans mellan arbete och privatliv: Suddandet av gränserna mellan arbete och personligt liv, särskilt med införandet av distansarbete, kan leda till burnon. När arbetet genomsyrar alla aspekter av livet blir det svårt att koppla av och slappna av.

 

Orealistiska förväntningar: Samhället ställer ofta höga förväntningar på individer, oavsett om det handlar om att uppnå professionell framgång, upprätthålla en viss livsstil eller uppfylla sociala normer. Att försöka leva upp till dessa förväntningar kan leda till burnon.

 

Brist på självvård: Att försumma självvård och personligt välbefinnande i strävan efter framgång kan leda till burnon. Detta inkluderar att försumma fysisk hälsa, mental hälsa och personliga relationer.

 

Behandling av Burnon

 

Det första steget i att hantera problemet med kronisk stress är att erkänna problemet. Som Schiele påpekar, “Det första steget i behandlingsprocessen är att bli medveten om problemet. Individer som lider av utbrändhetssyndrom verkar ofta fungera normalt, vilket är varför vi är beroende av observationer och rapporter från deras familjemedlemmar eller vänner för att identifiera problemet. Det är också avgörande att reflektera över våra personliga värden.”

 

Utbrändhet är ett tillstånd av emotionell, fysisk och mental utmattning orsakad av överdriven och långvarig stress. Det uppstår när du känner dig överväldigad, emotionellt tömd och oförmögen att möta konstanta krav. När stressen fortsätter börjar du förlora intresset eller motivationen som ledde dig till att ta på dig en viss roll från början.

 

Behandlingen för utbrändhet innefattar en kombination av ingrepp, inklusive livsstilsförändringar, psykologiskt stöd och avslappningstekniker. Det viktigaste steget är att känna igen tecknen på utbrändhet och ta steg för att hantera stress. Detta kan innebära regelbunden motion, en hälsosam kost, tillräckligt med sömn och att ta tid varje dag för att koppla av och göra saker du tycker om.

 

Det är också viktigt att söka stöd, oavsett om det kommer från en betrodd vän, familjemedlem eller professionell rådgivare. Att prata om dina känslor och erfarenheter kan ofta hjälpa dig att få perspektiv och utveckla effektiva copingstrategier. Att reflektera över personliga värden kan också vara ett kraftfullt verktyg i kampen mot utbrändhet. Genom att anpassa dina dagliga aktiviteter till vad du verkligen värdesätter kan du ofta återfå en känsla av kontroll och syfte.

 

Att Minska Konstant Stress

 

Stress är en vanlig och ofta oundviklig del av livet. Men när den blir konstant kan den ha allvarliga effekter på vår hälsa och välbefinnande. Därför är det avgörande att hitta effektiva sätt att hantera och minska denna ihållande stress.

 

Olika individer kan hitta lättnad genom olika avslappningstekniker. Vad som fungerar bäst kan variera mycket från person till person, och det är viktigt att hitta en metod som passar ens livsstil och personliga preferenser. Några av dessa avslappningsmetoder kan inkludera aktiviteter som att gå, praktisera meditation eller engagera sig i yoga.

Att gå till exempel, låter en att koppla upp sig med naturen, rensa sinnet och fysiskt distansera sig själv från stressorer. Meditation, å andra sidan, kan hjälpa en att fokusera på nuvarande ögonblick, vilket främjar en känsla av fred och lugn. Yoga kombinerar fysiska positioner, andningsövningar och meditation för att främja fysiskt och mentalt välbefinnande.

 

Nyckeln till att minska konstant stress är att medvetet införliva dessa avslappningsaktiviteter i det dagliga livet. Detta innebär att man medvetet tar tid ur varje dag för att sakta ner, koppla bort från brådskan och hitta stunder av lugn och ro. Detta kan vara så enkelt som att ta några minuter varje morgon för att meditera, eller att schemalägga regelbundna promenader under lunchpauser.

 

Utöver dessa självvårdspraktiker kan det också vara mycket fördelaktigt att söka professionell hjälp för att hantera konstant stress. Detta kan innebära terapi, där man kan lära sig effektiva copingstrategier och få en bättre förståelse för källorna till sin stress. Medicinsk vård, å andra sidan, kan hjälpa till att hantera eventuella underliggande hälsoproblem som kan bidra till höga stressnivåer.

 

Vikten av att Namnge Sjukdomen

 

Utmattning har länge ansetts vara en trendig sjukdom, men varken utmattning eller “burnon” erkänns officiellt som distinkta psykiska sjukdomar, trots deras allvarliga hälsoeffekter. Symptomen varierar mycket, vilket gör det svårt att klassificera dessa syndrom enhetligt. Men att ha termen “burnon” är avgörande för dem som är drabbade för att beskriva sina symptom, säger Schiele

DELA MED SIG:
cw1

CW1 AB / CW1 Inc is responsible for your data. Cookies are used to analyze traffic & customize content. Please see our cookie policy for more information.