🇺🇸
|
|

CW1 EHR Ekosystem.

Tillverkad i Sverige,
anpassad till hela världen.

Den tryggast extension för alla system och livsflöden.

kom igång

Ingen mer IT-företag eller mjukvara. Regeringar talar om digitalisering och förändring, mjukvarutillverkare säger att de kommer att genomföra den förändringen, och ändå, är systemen fortfarande gamla och ineffektiva.

  • -> Sjukvårdens Arbetsflödesoptimering.
  • -> Förbättring av Patientupplevelsen
  • -> Ekonomisk Förvaltning och Optimering.
  • -> Teknikintegration
  • -> Riskhantering
  • -> Styrningsanalys
  • -> Förändringshantering

En annan tillvägagångssätt.

Vi kombinerade de tre väsentliga områdena för alla fungerande sjukvårdssystem i ett arbetsflödesintelligenssystem, och därför erbjuder vi inte 'en' mjukvara. Istället erbjuder vi ett helt ekosystem, med en anpassad extensionsterminal för att få tillgång till ekosystemet.

Vi ser fram emot att förbättra, optimera och driva förändring inom de tre områdena och hur dessa påverkar alla intressenter inom ekosystemet.


Hur påverkar vi?

Vårt mål är att förbättra olika områden genom olika optimeringar. Vi uppnår olika tillvägagångssätt som kan föra de nuvarande sjukvårdssystemen framåt. Bland annat söker vi:

Förändra interaktionen mellan patient och läkare.
Övervaka leverantörers ekonomiska hållbarhet.
Omvandla sjukvårdleverantörers arbetsflöden.
Optimera sjukvårdleverantörers Kostnader.
Maximisera Patient upplevelse
förkorta Patient pathways

En anpassad terminal

EVarje sjukvårdenhet är annorlunda och så är vårt terminal.

Licensierad under:

Ett intelligent förändringsfall

Sjukhuskostnadsminskning genom öppenvårdsreduktion.
Allmänläkare utövar optimering.
Ökad prestanda för laboratoriearbetsflöden.

Tyska sjukhus kämpar med effektiva reformer som kan föra digitalisering till lösningar bättre än Telematiks Infrastruktur.

Integrationen av vårt ekosystem som en förlängning gjorde det möjligt för sjukhusen att introducera en ny patientvårdsupplevelse, samtidigt som de minskade deras fysiska utgående intag, men bibehöll strömmen av inkommande intäkter.

Grundorsak
Sjukhuset har ett stort problem med polikliniska patienter, har ibland problem med sänghanteringen.
Förändring spåverkan
Plattformen tillåter att förboka sängar baserat på genomsnittlig tid per fall, analys av utgående nummertrender och personalplaneringsrutiner.
Transformation levererad
Ett arbetsflöde där patienterna inkluderas i ett arbetsflöde och genom självrapportering tillåter läkaren att minska behovet av möten, vilket ökar sin patientdatabas.

Boka en demo

cw1

CW1 AB / CW1 Inc is responsible for your data. Cookies are used to analyze traffic & customize content. Please see our cookie policy for more information.