CW1

Vi ser framtiden, med ett perspektiv som ingen ser.

cw1 vision and about

CW1

Vi ser framtiden,
med ett perspektiv som ingen ser.

Kontakta oss!

Vi är altid här för dig!

CW1

CW1 är ett strategiskt konsultföretag som specialiserar sig på att hitta snabba och effektiva lösningar på komplexa affärsproblem. Vi förstår att tiden betyder mycket i dagens snabba affärsmiljö och våra kunder behöver lösningar som kan implementeras snabbt och effektivt. Vi tar en unik approach genom att förutsäga alla möjliga scenarion och arbeta tillsammans med våra kunder för att hitta den bästa vägen framåt. Vi blander strategisk, finansiell och teknologisk tänkande för att ge våra kunder den lösning som krävs.

Vårt Fokus

Vi jobbar hårt för att vinna. Vi vinner när vi bryter den traditionella konsultmarknad med att erbjuda stora kompetens och intelligens. Vår team består av personner som har jobbade tidigare till Big-4 företag, och dem tar in färska perspektiv för att driva bra resultat! Vi utmanar alla och vi strävar efter att uppnå resultat som vinner.

cw1 values and existence

Our Team

Vi är ett erfaret team av konsulter som fokuserar på innovation och förändring. Vi har erfarenhet från Big-4 företag och prioriterar nya idéer för att hjälpa våra kunder på bästa sätt.

Ledningsgrupp
Pedro Stark cw1

Pedro Stark

Grundare och Chair

Mia Specter cw1

Mia Specter

Styrelseledamot och CTO

Faith Espanola cw1

Faith Espanola

Styrelseledamot & VD Asean Marknad

Antony Desmond cw1

Antony Desmond

COO US Marknad

Sarah Johansson cw1

Sarah Johansson

COO DACH och Belenux Marknad

Sarah Johansson cw1

Per Johansson

CSO

Sarah Johansson cw1

Rukya Yamato

Japan Operations Manager

Andra styrelsemedlemmar

Otilia Miguel

Styrelseledamot

Antonio Almeida

Styrelseledamot

Gebriel Espanola

Styrelseledamot

Vårt tillvägagångssätt.

Vi öppnar dörrarna till det oförutsägbara. Vår modell kombinerar managementkonsulter och IT-konsulter, som tidigare har arbetat för några stora företag och blivit mättade av den primära marknaden. Denna kombination skapar friktion i dess kärna och har en räckviddseffekt på dem som interagerar med vårt arbete. På vägen ledde denna modell till en grupp av divergenta personer som tänker annorlunda för att uppnå bättre resultat. Resultat som vinner. Och vi vinner alltid!

cw1 values and existence

Våra värde

Sustainability
Hållbarhet

Vi strävar efter att skapa lösningar som är miljö- och samhällsansvariga för våra kunders och samhällets långsiktiga välbefinnande.

Sustainability
Jämlikhet & Mångfald.

Vi strävar efter rättvisa lösningar för alla intressenter för långsiktig framgång. I vårt team betraktar vi rättvisa som en kärnvärdering i allt vi gör.

Sustainability
Framtida generationer.

Vår fokus på barn och utbildning speglar vår tro på att skapa en bättre framtid för alla. Vi integrerar denna mentalitet i vårt arbete och investerar i dessa områden.

Vår Vision

Vår vision är att skapa en organisation som sammanför en mångfald av företag och individer för att bidra med sina unika kompetenser och driva innovation och förändring inom konsultbranschen. Vi strävar efter att vara ledande inom hållbarhet och vara en förändringsagent i branschen. Vi vill också vara en stark förespråkare för utbildning och barn och göra en positiv inverkan på dessa områden.

cw1 values and existence

Varför CW1?

Det spelar ingen roll hur du kommer dit, du vill ha mer.

och vi ger dig mer.

cw1

CW1 AB / CW1 Inc is responsible for your data. Cookies are used to analyze traffic & customize content. Please see our cookie policy for more information.