Unika toppkonsulter ex-Fortune 500 inom strategi, ledarskap, ekonomi och IT.


 • - Kostnadsfri offert inom 6 timmar.
 • - Stor Marknaderfarenhet.
 • - Olika expertisområden.
 • - Attraktiva timpriser.
Kontakt

Få hjälp direkt! Våra experter var utbildade att jobba 100timmar per vecka till fortune-500 företag.

 • Vi löser alla ledningsuppgifter inom strategi, management, ekonomi, IT och Compliance&legal.
 • Flexibelt avtal för varje projekt. Prata med oss om vilka möjligheter som finns och vi löser det.
 • Erfarenhet inom, detaljhandel, vård, e-handel, spel samt andra marknader.
 • Anlita ett team som fungerar som en tillfällig VD - en enhet med ledarprofil, med erfarenhet och kompetens som kan styra organisationen uppifrån och bistå med affärskritiska utmaningar.

Kostnadsfri offertSkicka

Hur kan CW1 hjälpa er?

Strategi

 • Ledning av ledningsgrupper
 • Affärsstrategisk rådgivning
 • Stratic Business Units framework rådgivning och förvaltning
 • ESG rapportering och rådgivning
 • Upprättande av rapporter, budgetar och prognoser

IT

 • IT-teams ledning och förvaltning.
 • MSP, MSSP, CIO & CISO
 • Digitala Strategier rådgivning
 • ISMS & Cybersecurity Implementering
 • ISO27001 Implementering

Management

 • Ledning av operativa-teams
 • COO och CEO as a service
 • Compliance & legal rådgivning
 • Affärsplan och affärsmodellering
 • Riskbedömning och riskreducering rådgivning

Våra konsulter kan kliva in vid, till exempel:

Långvarig sjukdom eller annan frånvaro

Anlita oss för att fylla luckan om en nyckelmedarbetare blir långtidssjukskriven, föräldraledig eller behöver annan ledighet under en period.

Extern expertis vid behov

Om strategi-,it-,finans-avdelningen drabbas av toppbelastning ibland, eller om den har genomfört ett större projekt, kan en interimschef sköta de dagliga arbetsuppgifterna, så att er chef kan ägna sig åt projektet.

Övergång mellan två jobb

Anlita oss för att få tid för överlämnandet från den avgående medarbetaren och för att få sinnesro när du hittar rätt kandidat och överlåter den när du har hittat den. Med oss ser du till att all kunskap överförs och att ingenting går förlorat.

Risk och affärskritiska utmaningar

Vi har unik erfarenhet av att hantera riskfyllda projekt. Det kan t.ex. vara i samband med förvärv, fusioner, införande av nya system eller andra affärskritiska projekt. I dessa situationer hjälper vi till att skapa överblick, riktning och lugn för organisationen.

CW1-konsulter är flexibla och självgående

Från första dagen gör vi skillnad.
Eftersom vi har arbetat för Fortune-500 kan vi snabbt identifiera de områden som behöver uppmärksammas. Dessutom kan du sänka dina fasta personalkostnader eftersom du bara betalar för de effektiva timmarna.

Ja, Tack! Kontakta mig
flexibel consultant

Our Process

RFC
1

Skicka in en RFC med ditt behov och hur kan vi hjälpa dig

KYC & Scope
2

Vi träffas för att prata om projektets omfattning och utse ett team.

Start
3

Vi startar projektet och följer upp det kontinuerligt.

Vi kompromissar inte med kvaliteten. Detta innebär att du alltid är garanterad en leverans, men vi förbehåller oss också rätten att inte acceptera projektet om vi anser att det faller utanför vårt område.

Ja, låt oss prata om mina behov! Kontakta mig

Kort om CW1

Vi är en internationell konsultgrupp med företag registrerade i Sverige, Portugal och Filippinerna (blått) och med närvaro på tre olika kontinenter (gult).

80 % av våra medarbetare har tidigare arbetat för Fortune 500-konsultföretag och har erfarenhet av olika marknader och projekt. Vi har också snabbhet och effektivitet i vår arbetsfilosofi.


Vår affärsmodell

Vi kombinerar expertisen från tre olika områden: Strategi, Management (ekonomi och juridik) och IT. Vårt erbjudande är därför mycket omfattande. Vi arbetar vanligtvis inte på en enskild konsultbasis, vi föredrar att göra ett projekt och tilldela ett helt team för det (till priset av en konsult).

Prata med oss idag

Eller ring oss på: +46 031 126 413
email: rfc@cw1.com

cw1 coverage
cw1

CW1 AB / CW1 Inc is responsible for your data. Cookies are used to analyze traffic & customize content. Please see our cookie policy for more information.