Vi förenklar data och säkerhet.

Förbättrade GDPR-processer kan också förbättra organisationens effektivitet och lönsamhet.

Compliance as a Service (CaaS)
Stödjer data-, cybersäkerhet och efterlevnad för olika företag.
data IDdata criogotelythe swedish times
data IDdata criogotelythe swedish times

Har ni krav på dataskyddsombud (DSO/DPO)?

Dataskyddsombudet säkerställer GDPR-efterlevnad genom sex huvuduppgifter, inklusive att informera om förändringar, genomföra verksamhetskontroller, ge råd, samarbeta med IMY, fungera som kontaktperson vid utredningar och bedöma risker med hjälp av en risk- och konsekvensanalys.

Compliance as a Service (CaaS)
Compliance as a Service (CaaS)

Identifiera och hantera dataskyddsrisker

Få hjälp med dataskyddsarbete och undvik risker. Vårt team ger expertis inom juridik och IT-säkerhet, vilket kan öka företagets effektivitet och konkurrenskraft.

Undvik kostsamma konsekvenser av att inte uppfylla kraven

Ett dataskyddsombud (DSO/DPO) kan erbjuda ditt företag mycket värde genom att förbättra kommunikationen och bygga förtroende för varumärket. Dessutom säkerställer du att du är i full överensstämmelse med lagen.

Kostnadsfri offertSkicka

Vad får ni?

DPO as a Service

Vi erbjuder en oberoende specialist som agerar som både granskare och rådgivare för dataskyddsarbete, och säkerställer GDPR-efterlevnad.

CISO as a Service

Vi erbjuder CISO som tjänst och garanterar efterlevnad av GDPR genom en oberoende specialist som fungerar som granskare och rådgivare.

GDPR framework

Vi stödjer er i att skapa eller förnya er dataskyddsorganisation med ett anpassat ramverk för er verksamhet.

GDPR-intern audit

Vi analyserar ert befintliga dataskyddsarbete för att kontrollera nivån av efterlevnad.

Efterlevnad malar

Integritetspolicy, anställningsavtal, hantering av personsuppgifter från leverantörer, och andra malar.

GDPR-extern audit

Vi hjälper er vid granskning och kontroll av befintliga, men även nya leverantörer som kan komma att behandla personuppgifter åt er verksamhet.

Intern utbildning

Vi utbilda era medearbetare hur man hanterar personsuppgifter på plats.

Hantering av kundernaförfrågor angående GDPR

Vi förberedder information som kunder kan fråga efter angående §13 §15 §17 och §19 av GDPR.

Behöver du expertis till bästa pris och kompetens? Prata med oss, vi försöker alltid att anpassa oss till dina möjligheter.

Vad säger våra kunder?
Jag är mycket nöjd med DPO-tjänsten från företaget. De har gjort efterlevnad av GDPR enkel och jag känner mig tryggare i min verksamhet. DPO:n var hjälpsam och professionell, jag rekommenderar verkligen tjänsten.

Robert Englund, CIO, Vitas Inc

Vi vill gärna lära känna er!
Fika med oss.

cw1

CW1 AB / CW1 Inc is responsible for your data. Cookies are used to analyze traffic & customize content. Please see our cookie policy for more information.